Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 279
  • Trong tuần: 9 577
  • Tháng hiện tại: 34 146
  • Tổng lượt truy cập: 1082437
Đăng nhập
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận: Các hoạt động quy hoạch và cơ chế, chính sách trong tháng 8/2023
Lượt xem: 121
Tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở ngành hoàn chỉnh lại Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự kiến trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh trong tháng 8/2023.

Tham mưu UBND tỉnh góp ý Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cũng trong tháng 8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh góp ý Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 và đánh giá sơ bộ việc thực hiện Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 và đánh giá sơ bộ việc thực hiện Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Các hoạt động quy hoạch và cơ chế, chính sách của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận trong tháng 8/2023 thể hiện sự chủ động, tích cực của tỉnh trong việc triển khai các quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang