Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 225
  • Trong tuần: 9 523
  • Tháng hiện tại: 34 092
  • Tổng lượt truy cập: 1082383
Đăng nhập
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận: Công tác thẩm định dự án tháng 8/2023
Lượt xem: 130
Tháng 8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã thực hiện các hoạt động thẩm định dự án như sau:

Phê duyệt chủ trương đầu tư: 02 dự án, tổng vốn đầu tư 73.880 triệu đồng.
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư: 06 dự án.
Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn ngân sách tỉnh: 14 dự án, tổng vốn đầu tư 244.550 triệu đồng.
Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn sự nghiệp: 07 dự án, tổng mức đầu tư 25.316 triệu đồng.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn ngân sách: 10 gói thầu, tổng giá trị 82.476 triệu đồng.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn sự nghiệp: 07 gói thầu, tổng giá trị 22.162 triệu đồng.

Nhìn chung, Công tác thẩm định dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận trong tháng 8/2023 đã được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Một số điểm nhấn

Số lượng dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tăng so với tháng trước, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Bình Thuận đối với công tác đầu tư.
Số lượng dự án được phê duyệt nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn sự nghiệp tiếp tục tăng, cho thấy tỉnh Bình Thuận đang tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng, giáo dục, y tế,...
Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị là cơ sở để các chủ đầu tư triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang