Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 333
  • Trong tuần: 9 631
  • Tháng hiện tại: 34 200
  • Tổng lượt truy cập: 1082491
Đăng nhập
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận: Tham mưu xây dựng và điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8/2023
Lượt xem: 93
Tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tập trung tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo sẽ tổng hợp, đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội, từ đó đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tham mưu UBND tỉnh báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025. Báo cáo sẽ đánh giá tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Báo cáo sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

Các báo cáo khác

Bên cạnh các báo cáo trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cũng đang tham mưu UBND tỉnh các báo cáo khác về tình hình thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nhìn chung, Các hoạt động tham mưu xây dựng và điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận trong tháng 8/2023 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang