Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024
Lượt xem: 114
Tổng Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm kế hoạch: 5.084.104 triệu đồng. - Tổng số vốn địa phương triển khai đến ngày báo cáo: 3.582.636 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 122.402 triệu đồng.
+ Vốn kế hoạch năm: 3.460.234 triệu đồng.
Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 338.623 triệu đồng, đạt 6,66% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 9,45% so với kế hoạch địa phương triển khai), trong đó:
+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 5.856 triệu đồng, đạt 4,78% kế hoạch giao
+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 332.767 triệu đồng, đạt 9,63% kế hoạch địa phương triển khai.
Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 644.577 triệu đồng, đạt 12,68% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 18% so với kế hoạch địa phương triển khai), trong đó:
+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 12.240 triệu đồng, đạt 10% kế hoạch giao.
+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 632.537 triệu đồng, đạt 18,28% kế hoạch địa phương triển.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang