Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 23
Trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Cục Thuế trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Cụ thể:
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã truyền dữ liệu qua hệ thống liên thông với cơ quan thuế gồm các giao dịch: 798 doanh nghiệp và 586 đơn vị trực thuộc thành lập mới, 401 doanh nghiệp và 117 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động, 239 thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể và 148 doanh nghiệp giải thể, 407 đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động, 2.398 trường hợp thay đổi thông tin doanh nghiệp.
Việc phối hợp với cơ quan thuế thực hiện rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp đảm bảo đồng bộ thông tin doanh nghiệp đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, giải thể giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh được thực hiện thường xuyên. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký: Yêu cầu 194 doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động do bỏ địa chỉ kinh doanh, thông báo vi phạm đối với 17 doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh trên 01 năm nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, gỡ cảnh báo 17 doanh nghiệp, thu hồi 01 doanh nghiệp.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang