Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác thẩm định dự án và đấu thầu tháng 01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 24
Tháng 01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác thẩm định dự án và đấu thầu:

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư cho 04 dự án.
Phê duyệt dự án và báo cáo KTKT nguồn vốn đầu tư phát triển cho 05 dự án, tổng vốn đầu tư 307.999 triệu đồng.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn đầu tư phát triển cho 19 gói thầu, tổng giá trị 170.958 triệu đồng.
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn đầu tư phát triển cho 19 gói thầu với tổng giá trị 1.705 triệu đồng.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn chi thường xuyên cho 01 gói thầu, tổng giá trị 67 triệu đồng.
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn chi thường xuyên cho 01 gói thầu với tổng giá trị 01 triệu đồng.

Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang