Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác thẩm định dự và đấu thầu dự án 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 175
Công tác thẩm định dự và đấu thầu dự án: - Phê duyệt chủ trương đầu tư: 08 dự án, tổng vốn đầu tư 677.321 triệu đồng; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 11 dự án; phê duyệt dự án và báo cáo KTKT nguồn vốn đầu tư phát triển 47 dự án, tổng vốn đầu tư 872.769 triệu đồng; điều chỉnh, bổ sung dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn đầu tư phát triển 12 dự án; phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn chi thường xuyên 07 dự án, tổng vốn đầu tư 24.247 triệu đồng.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn đầu tư phát triển 51 gói thầu, tổng giá trị 134.019 triệu đồng; phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn đầu tư phát triển 124 gói thầu với tổng giá trị 11.668 triệu đồng; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn chi thường xuyên 07 gói thầu, tổng giá trị 21.361 triệu đồng; phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn chi thường xuyên 18 gói thầu với tổng giá trị 1.089 triệu đồng.
Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 6 tháng đầu năm 2023 đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Download KSTTHC_2023_SoHoKhau_TamTru.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang