Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 Nguồn vốn ngân sách tỉnh
Lượt xem: 186
Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: Kế hoạch 513.077 triệu đồng, đã phân khai hết 100% số vốn được giao; giá trị giải ngân đến ngày 27/7/2023 là 117.988 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch.
Vốn từ nguồn thu sử dụng đất khối tỉnh: Kế hoạch 550.000 triệu đồng, đã phân khai hết 100% số vốn được giao; giá trị giải ngân đến ngày 27/7/2023 là 230.677 triệu đồng, đạt 41,94% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch.
Vốn từ nguồn thu sử dụng đất khối huyện: Kế hoạch 450.000 triệu đồng, đã phân khai hết 100% số vốn được giao; giá trị giải ngân đến ngày 27/7/2023 là 323.721 triệu đồng, đạt 71,94% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch.
Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch 1.500.000 triệu đồng, đã phân khai đến nay là 907.925 triệu đồng, đạt 60,53% số vốn được giao, số vốn còn lại chưa phân khai 592.075 triệu đồng; giá trị giải ngân đến ngày 27/7/2023 là 268.654 triệu đồng, đạt 17,91% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 95% kế hoạch.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang