Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
Lượt xem: 30
Tổng số hộ dân cư toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2023 là 337.403 hộ, trong đó:
-
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang