Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023
Lượt xem: 90
Việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT): Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ 730 gói thầu/tổng số 730 gói thầu (bao gồm 290 gói thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên) đạt tỷ lệ 100% áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng; giá trị gói thầu đấu thầu qua mạng là 4.478.407 triệu đồng/4.478.407 triệu đồng đạt tỷ lệ 100%; trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ (thực hiện đạt chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo quy định).
Tổng hợp kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung của các đơn vị trên địa bàn tỉnh: Tổng cộng đã triển khai thực hiện 3.324 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu: 4.748.457 triệu đồng, tổng giá trúng thầu: 4.629.774 triệu đồng, số tiền tiết kiệm qua đấu thầu: 118.683 triệu đồng; tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu là 2,50%, trong đó:
+ Đấu thầu rộng rãi: 603 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu: 4.425.949 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu: 4.315.214 triệu đồng, số tiết kiệm qua đấu thầu: 110.735 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,50%.
+ Đấu thầu hạn chế: 0 gói thầu.
+ Chỉ định thầu: 2.476 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu: 245.036 triệu đồng, tổng giá trị trao thầu: 242.653 triệu đồng, số tiết kiệm: 2.383 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,97%.
+ Số gói thầu phải đấu thầu nhưng chỉ định thầu: Không có.
+ Chào hàng cạnh tranh: 127 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu:
52.458 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu: 46.996 triệu đồng, số tiết kiệm:
5.462 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 10,41%.
+ Mua sắm trực tiếp: 15 gói thầu mua sắm thường xuyên với tổng giá trị các gói thầu: 5.365 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu: 5.331 triệu đồng, số tiền tiết kiệm: 34 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,63%.
+ Tự thực hiện: 103 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu: 19.649 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu: 19.579 triệu đồng, số tiền tiết kiệm: 70 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,36%.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang