Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả, tiến độ phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 75
Kết quả phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương:

- Thực hiện theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Thuận đã được giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 là 365.661 triệu đồng.
- Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ 168.627 triệu đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được phân bổ 53.731 triệu đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ 143.253 triệu đồng.
- Tỉnh đã trình HĐND tỉnh phân bổ, giao đủ kế hoạch vốn năm 2023 ngân sách trung ương hỗ trợ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện.

Kết quả giải ngân vốn:

- Đến 20/12/2023, giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 đạt 70,31% kế hoạch, năm 2023 giải ngân đạt 34,37% kế hoạch.
- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2022 đạt 75,22%, năm 2023 đạt 43,16%.
- Tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp năm 2022 đạt 61,37%, năm 2023 đạt 22,87%.

Trong đó, riêng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tại tỉnh Bình Thuận là 53.453 triệu đồng theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang