Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận: Công tác thẩm định dự án tháng 8/2023
Lượt xem: 157
Trong tháng 8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã thực hiện công tác thẩm định dự án với các kết quả cụ thể như sau:

Phê duyệt chủ trương đầu tư: 02 dự án, tổng vốn đầu tư 73.880 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm 17 dự án, tổng vốn đầu tư 1.405.270 triệu đồng.
Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn ngân sách tỉnh: 14 dự án, tổng vốn đầu tư 244.550 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 73 dự án, tổng vốn đầu tư 1.254.145 triệu đồng.
Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn sự nghiệp: 07 dự án, tổng mức đầu tư 25.316 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 21 dự án, tổng vốn đầu tư 82.852 triệu đồng.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn ngân sách: 10 gói thầu, tổng giá trị 82.476 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 115 gói thầu, tổng giá trị 399.392 triệu đồng.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn sự nghiệp: 07 gói thầu, tổng giá trị gói thầu 22.162 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 21 gói thầu, tổng giá trị 70.043 triệu đồng.

Việc thực hiện công tác thẩm định dự án tháng 8/2023 đã góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện công tác thẩm định dự án theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang