Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình cấp phép, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 507
Theo Quy hoạch titan, tổng diện tích đưa vào kỳ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 26 khu vực với tổng diện tích 19.453 ha; đến nay, có 18/26 khu vực đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản với diện tích 12.183 ha. Trong đó, có 10 khu vực đã cấp giấy phép thăm dò khoáng sản với diện tích 9.641 ha và 08 khu vực đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản với diện tích 2.542 ha.

Tình hình triển khai thực hiện của 18/26 khu vực đã cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản như sau:

Đối với 10 khu vực đã cấp giấy phép thăm dò khoáng sản:
Có 02 Giấy phép thăm dò (Công ty TNHH Khoáng sản Nam Hải) chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
08 Giấy phép thăm dò còn lại đã được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt trữ lượng khoáng sản, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản.
Đối với 08 khu vực đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản:
Có 02 Giấy phép chưa khai thác.
Có 03 Giấy phép đang hoạt động khai thác.
01 Giấy phép đang dừng khai thác (chờ hoàn tất thủ tục thuê đất).
02 Giấy phép đang thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ.

Như vậy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 08 khu vực đang hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó có 03 khu vực khai thác titan, 05 khu vực khai thác cát san lấp.

Hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang