Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn khác
Lượt xem: 141
Tính đến ngày 27/7/2023, tổng giải ngân vốn đầu tư công 04 nguồn vốn khác đạt 829.347 triệu đồng, đạt 37,43% kế hoạch năm. Trong đó:

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: Kế hoạch 1.316.100 triệu đồng, đã phân khai hết 100% số vốn được giao; giá trị giải ngân đến ngày 27/7/2023 là 633.366 triệu đồng, đạt 48,12% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch.
Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Kế hoạch vốn năm 2023 là 177.000 triệu đồng dự kiến phân khai cho 04 dự án , đã phân khai đến nay là 65.000 triệu đồng (Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước), đạt 36,72% số vốn được giao, số vốn còn lại chưa phân khai 112.000 triệu đồng ; giá trị giải ngân đến ngày 27/7/2023 là 1.509 triệu đồng, đạt 0,85% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 95% kế hoạch.
Vốn ngoài nước (ODA): Kế hoạch 114.497 triệu đồng (không bao gồm vốn hoàn trả ngân sách trung ương 19.973 triệu đồng), đã phân khai hết 100% số vốn được giao; giá trị giải ngân đến ngày 27/7/2023 là 10.072 triệu đồng, đạt 8,8% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 95% kế hoạch.
Vốn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương: Kế hoạch 21.000 triệu đồng, đã phân khai hết 100% số vốn được giao; giá trị giải ngân đến ngày 27/7/2023 là 1.401 triệu đồng, đạt 4,87% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 95% kế hoạch.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang