Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình phát triển KTXH các hoạt động về Khoa học công nghệ
Lượt xem: 30
Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được chú trọng. Tiếp tục phối hợp theo dõi tình hình thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ trên địa bàn tỉnh ; theo dõi, quản lý triển khai các nhiệm vụ cấp tỉnh .
Tập trung hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương và các hoạt động thúc đẩy sáng kiến; trong quý I/2024, cấp 01 giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tăng cường hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang