Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình phát triển KTXH về công nghiệp quý I/2024
Lượt xem: 45
Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) quý I/2024 ước đạt 10.546,8 tỷ đồng (đạt 23,84% kế hoạch năm, tăng 8,33% so với cùng kỳ năm 2023) , trong đó công nghiệp chế biến chế tạo đạt 4.796,1 tỷ đồng, tăng 2,4% so cùng kỳ . Có 08/16 sản phẩm chủ yếu tăng so cùng kỳ 4. Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp , cụm công nghiệp, các công trình, dự án điện. Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện để các chủ đầu tư sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai đầu tư xây dựng các khu công nghiệp: Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, Tân Đức.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang