Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình phát triển KTXH về Tài chính - tín dụng
Lượt xem: 31
Công tác thu ngân sách nhà nước triển khai tích cực; triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, chống gian lận thương mại và các khoản nợ đọng thuế; quản lý, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/3/2024 thực hiện 2.906 tỷ đồng, đạt 29,06% dự toán năm, tăng 9,98% so cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa 2.645 tỷ đồng (đạt 29,38% KH, tăng 10,19% so cùng kỳ), thu thuế xuất nhập khẩu 261 tỷ đồng (đạt 26,2% KH, tăng 7,91% so cùng kỳ).
Chi ngân sách đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi lương và hoạt động thường xuyên của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, chi đầu tư phát triển; chi cho các nhiệm vụ trọng tâm; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tổng chi ngân sách địa phương quý I/2024 ước thực hiện 2.218 tỷ đồng, đạt 15,88% dự toán năm, giảm 15,63% so với cùng kỳ 23. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý giá trên địa bàn, quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước và các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ðề án phấn đấu tự cân đối ngân sách tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.
Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn để mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả. Tuyên truyền, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách đến các tổ chức tín dụng và người dân trên địa bàn ; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất - kinh doanh . Đồng thời, tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang