Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình quản lý, thu hút nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Lượt xem: 526
Tỉnh Bình Thuận không có danh mục các chương trình, dự án ODA, vay ưu đãi mới đã ký kết trong năm 2022. Lũy kế đến nay, tỉnh Bình Thuận có 05 dự án  sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại từ các nhà tài trợ nước ngoài đang hoạt động với tổng vốn đầu tư 1.522.669 triệu đồng (trong đó vốn ODA, vay ưu đãi và ODA không hoàn lại là 1.314.502 triệu đồng và vốn đối ứng là 208.167 triệu đồng), tập trung vào các lĩnh vực: phát triển nông nghiệp và nông thôn, thủy lợi, ứng phó chống biến đổi khí hậu Bao gồm: : (1) Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ, (2) Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, (3) Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận do Ngân hàng Thế giới tài trợ, (4) Dự án Lĩnh vực nước Bình Thuận do Chính phủ Ý tài trợ và (5) Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ - tỉnh Bình Thuận (SACCR – Bình Thuận) do GCF tài trợ thông qua UNDP (ODA không hoàn lại).

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang