Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình thực hiện Công tác quy hoạch, kế hoạch trong tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 83
Công tác thẩm định dự án và đấu thầu dự án tháng 02 năm 2024

Kết quả thẩm định dự án:
Phê duyệt chủ trương đầu tư: 02 dự án, tổng mức đầu tư 26.068 triệu đồng.
Phê duyệt dự án và báo cáo KTKT nguồn vốn đầu tư phát triển: 01 dự án, tổng vốn đầu tư 329.230 triệu đồng.
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: 02 dự án.

Kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu:
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn đầu tư phát triển: 03 gói thầu, tổng giá trị 10.986 triệu đồng.
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn đầu tư phát triển: 14 gói thầu với tổng giá trị 1.158 triệu đồng.
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn chi thường xuyên: 01 gói thầu với tổng giá trị 13 triệu đồng.

Đánh giá chung:

Công tác thẩm định dự và đấu thầu dự án trong tháng 02 năm 2024 được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các dự án được thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và đúng tiến độ. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo chọn được nhà thầu có năng lực và uy tín.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang