Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình Hình Và Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 139 Và Nghị Quyết Số 68
Lượt xem: 58
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5349/KH-UBND ngày 17/12/2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 139 của Chính phủ và Công văn số 3131/UBND-NCKSTTHC ngày 19/8/2020 để thực hiện Nghị quyết số 68 và Công văn số 2003/UBND-NCKSTTHC ngày 7/6/2021 chỉ đạo đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 68. Theo đó, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện cắt giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tuyên truyền, quán triệt và phổ biến sâu, rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang