Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”
Lượt xem: 77
Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 68-KH/TU và Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được tăng cường; các cấp, các ngành nỗ lực, vào cuộc để thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHYT; số người tham gia BHYT tăng qua các năm, vượt chỉ tiêu giao để từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng; hệ thống BHYT từng bước được xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Cơ chế, chính sách về BHYT từng bước được hoàn thiện, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra tại Chỉ thị số 38-CT/TW. Các chính sách, chế độ BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm chú trọng bằng nhiều hình thức, đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT.
Chất lượng dịch vụ y tế và các chế độ, chính sách BHYT ngày càng được cải thiện; ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai trong công tác chi trả, giải quyết chế độ BHYT. Chính sách BHYT mới vừa giúp người dân hưởng thêm các quyền lợi, vừa giúp cơ sở KCB chủ động hơn trong việc cung cấp các dịch vụ y tế trong KCB. Công tác cải cách thủ tục hành chính triển khai hiệu quả giúp nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đem lại sự hài lòng cho người tham gia BHYT.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang