Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 377
  • Trong tuần: 9 675
  • Tháng hiện tại: 34 244
  • Tổng lượt truy cập: 1082535
Đăng nhập
Xin ý kiến về việc nâng lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 695
Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo và lấy ý kiến công khai đối với 2 trường hợp nâng lương trong tháng 6 như sau: 1. Bà Đỗ Thị Chang – Chuyên viên Văn phòng Sở sẽ đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/6/2021 từ bậc 4/9 hệ số 3,33 lên bậc 5/9 hệ số 3,66. 2. Ông Trần Nhơn Bữu – Lái xe Văn phòng Sở sẽ đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/6/2021 từ bậc 9/12 hệ số 3,49 lên bậc 10/12 hệ số 3,67. Đến ngày 29/5/2021 nếu không nhận được ý kiến góp ý, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu phê duyệt quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho bà Đỗ Thị Chang và ông Trần Nhơn Bữu theo quy định./.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang