Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 9 533
  • Tháng hiện tại: 34 102
  • Tổng lượt truy cập: 1082393
Đăng nhập
Công tác thẩm định dự án và đấu thầu dự án 9 tháng năm 2023
Lượt xem: 256
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận vừa có báo cáo về công tác thẩm định dự án và đấu thầu dự án 9 tháng năm 2023.

Về thẩm định dự án

Trong 9 tháng năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định, phê duyệt 139 dự án, tổng vốn đầu tư 2.585.345 triệu đồng, bao gồm:

Phê duyệt chủ trương đầu tư: 20 dự án, tổng vốn đầu tư 1.420.345 triệu đồng; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 25 dự án.
Phê duyệt dự án và báo cáo KTKT nguồn vốn đầu tư phát triển 80 dự án, tổng vốn đầu tư 1.462.723 triệu đồng; điều chỉnh, bổ sung dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn đầu tư phát triển 16 dự án.
Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn chi thường xuyên 30 dự án, tổng vốn đầu tư 102.277 triệu đồng.

Việc thẩm định dự án đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về đấu thầu dự án

Trong 9 tháng năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 484 gói thầu, tổng giá trị 487.536 triệu đồng, bao gồm:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn đầu tư phát triển 120 gói thầu, tổng giá trị 401.702 triệu đồng; phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn đầu tư phát triển 336 gói thầu với tổng giá trị 34.805 triệu đồng.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn chi thường xuyên 29 gói thầu, tổng giá trị 85.429 triệu đồng; phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn nguồn vốn chi thường xuyên 78 gói thầu với tổng giá trị 3.815 triệu đồng.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức đấu thầu qua mạng 455 gói thầu, tổng giá trị 455.205 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94,1% tổng số gói thầu được phê duyệt.

Việc đấu thầu dự án đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả, góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư của nhà nước.

Download 2023_3868_3968kientoanbanC.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang