Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác thẩm định dự án và đấu thầu dự án tháng 4/2024
Lượt xem: 152
Phê duyệt chủ trương đầu tư: 04 dự án (tổng mức đầu tư 1.566.924 triệu đồng); Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư: 07 dự án; Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn ngân sách tỉnh: 03 dự án (tổng vốn đầu tư 270.593,0 triệu đồng).
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn ngân sách: 09 gói thầu (tổng giá trị 49.699,0 triệu đồng); Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn nguồn vốn ngân sách: 61 gói thầu (tổng giá trị 7.754,0 triệu đồng).
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang