Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Đức Tân,
Lượt xem: 151
Trường Trung học phổ thông Đức Tân hiện có 800 học sinh/20 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động là 53 người. Theo kế hoạch phát triển trường lớp tại địa phương đến năm 2030 tăng thêm khoảng 10 lớp (bình quân mỗi khối thêm 03 lớp), như vậy đến năm 2030 Trường Trung học phổ thông Đức Tân có khoảng 30 lớp, với khoảng trên 1.200 học sinh. Căn cứ vào quy mô học sinh dự kiến phát triển đến năm 2030 và tình hình hiện trạng cơ sở vật chất hiện có; để đáp ứng nhu cầu dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đáp ứng cơ sở vật chất theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định liên quan khác, Trường trung học phổ thông Đức Tân cần được đầu tư xây dựng mới Khối phòng học bộ môn, hỗ trợ học tập, phòng họp hội đồng và thư viện; Nhà vệ sinh giáo viên; 03 nhà để xe học sinh; Cải tạo, sửa chữa các Khối phòng học B, C, D và các hạng mục phụ trợ. Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với quy mô tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 29.230 triệu đồng; dự kiến công trình được khởi công và hoàn thành trong năm 2025.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang