Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phê duyệt dự án Sàn giao dịch việc làm điện tử
Lượt xem: 150
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 439/QĐ-SKHĐT ngày 17/11/2023 về việc phê duyệt dự án Sàn giao dịch việc làm điện tử. Quy mô dự án đầu tư dự án bao gồm: Xây dựng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu lao động, việc làm và chia sẻ thông tin kết nối tỉnh Bình Thuận, bao gồm: Mua sắm phần mềm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu lao động, việc làm, cài đặt phần mềm, kiểm tra, hiệu chỉnh phần mềm, triển khai, hỗ trợ quản trị, vận hành phần mềm; đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm; mua sắm thiết bị phần cứng (bao gồm lắp đặt và cài đặt). Tổng mức đầu tư dự án là 3.516 triệu đồng, sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện dự án là 03 năm, kể từ năm 2023 - 2025. Việc đầu tư dự án là rất cần thiết nhằm đảm bảo phục vụ các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thu thập, phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động; xây dựng sàn giao dịch việc làm trực tuyến và cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc nhằm mục đích ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, xây dựng một giải pháp dành riêng cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận để nâng cao hiệu quả giải quyết chính sách bảo hiểm thất nhiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang