Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 303
  • Trong tuần: 9 601
  • Tháng hiện tại: 34 170
  • Tổng lượt truy cập: 1082461
Đăng nhập
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thuộc dự án Hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao
Lượt xem: 99
Ngày 11/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thuộc dự án Hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao.

Theo quyết định, Tổng giá trị của 5 gói thầu là 2.247,5 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, 5 gói thầu được phê duyệt bao gồm:

Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán công trình, giá trị 2.065,6 triệu đồng, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu qua mạng, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý IV/2023, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.
Gói thầu số 7a: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 07, giá trị 13,4 triệu đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là tự thực hiện. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý IV/2023, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.
Gói thầu số 7b: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07, giá trị 2,1 triệu đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý IV/2023, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày (theo tiến độ lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07).
Gói thầu số 7c: Tư vấn giám sát khảo sát gói thầu số 07, giá trị 33,1 triệu đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là tự thực hiện. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý IV/2023, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 40 ngày (theo tiến độ thực hiện gói thầu số 07).
Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán công trình, giá trị 133,3 triệu đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là tự thực hiện. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý IV/2023, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 20 ngày.

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thuộc dự án Hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao là cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

Download 2161qdub.signed.signed.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang