Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
aKhắc Phục Tồn Tại Trong Cải Cách Hành Chính
Lượt xem: 17
Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong kết quả công bố CCHC năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện điểm số CCHC của Sở trong năm 2024.

Kế hoạch tập trung vào việc khắc phục các tồn tại sau:

Chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về CCHC.
Chưa có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính.
Thu ngân sách chưa đạt dự toán giao.
Chưa xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật.
Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản chưa đầy đủ, kịp thời.
Tham mưu công bố TTHC, danh mục TTHC theo thẩm quyền chưa kịp thời.
Chưa thực hiện sắp xếp, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập.
Chưa thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính.

Để khắc phục những tồn tại này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra các giải pháp cụ thể cho từng vấn đề, bao gồm:

Kiểm tra, gửi đầy đủ các phụ lục theo quy định khi báo cáo CCHC.
Khuyến khích cán bộ, công chức đăng ký sáng kiến CCHC.
Thực hiện thu phí, lệ phí đăng ký kinh doanh đạt so với dự toán giao.
Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024.
Báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra, rà soát văn bản theo quy định.
Tham mưu công bố TTHC, danh mục TTHC theo thẩm quyền trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Kế hoạch này được giao cho Văn phòng Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Định kỳ, Văn phòng Sở sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám đốc và cấp trên theo quy định.

Việc triển khai hiệu quả Kế hoạch này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang