Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường năm 2023
Lượt xem: 21
Nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, các sở, ban, ngành và địa phương đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, nộp thuế theo hướng đơn giản hóa thành phần TTHC(1); đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai TTHC tại bộ phận một cửa các cấp và trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương; triển khai TTHC dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình, … Qua đó, hằng năm đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC so với quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và giảm thời gian, số lần đi lại trong việc thực hiện TTHC về đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực.
Trong năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC của ngành kế hoạch và đầu tư, công thương, thông tin và truyền thông(2); các kế hoạch(3) về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2019-2023; bãi bỏ 09 quyết định do UBND tỉnh ban hành(4); ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối các cuộc thanh tra, kiểm tra, nhất là kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành trong 01 đợt thanh kiểm tra của các đơn vị nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, thời điểm, nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra; phối hợp với các cơ quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp; tiếp tục đôn đốc thanh tra của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang