Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh năm 2023
Lượt xem: 27
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình triển khai trong năm 2023 và Quyết định số 1965/QĐUBND ngày 15/9/2023 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch số 313/KH-CAT ngày 31/01/2023 về thực hiện Quyết định số 1085/QĐTTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; Công an tỉnh ban hành Công văn số 3330/CAT-PV01 ngày 12/7/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 4638/QĐ-BCA-V03 ngày 03/7/2023 của Bộ Công an về việc công bố TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an và nghiêm túc triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; tổ chức tuyên truyền hướng dẫn gần 179.000 cơ sở, hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ; xây dựng được 423 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, hướng dẫn mở lối thoát nạn thứ 2 đối với 11.818/11.818 hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận đã rà soát 40 TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó có 02 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng nằm trong diện được giảm phí, lệ phí theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của Bộ Tài chính.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang