Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác cải cách hành chính Quý I/2024
Lượt xem: 97
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

Sở Kế hoạch và Đầu tư (SKHĐT) đã tổ chức triển khai đầy đủ các kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024.
Sở đã hoàn thành rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết 03 thủ tục hành chính (TTHC).
Sở đã ban hành kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC năm 2024, dự kiến kiểm tra 03 phòng trong tháng 06/2024.
Sở tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.
Sở đã đưa vào sử dụng 02 sáng kiến được công nhận trong tháng 12/2023.

Kết quả thực hiện công tác CCHC:

1. Cải cách thể chế:

Sở đã ban hành 08 kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc phạm vi quản lý.
Sở đang thực hiện theo dõi, thi hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

Sở đã rút ngắn thời gian giải quyết 03 TTHC.
Sở đang chờ phê duyệt kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.
Sở đã cập nhật đầy đủ 110 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

3. Một cửa, một cửa liên thông:

Sở đã thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Sở đã số hóa 100% hồ sơ tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC.
Sở đã giải quyết 1.547 hồ sơ trong quý, trong đó có 127 hồ sơ giải quyết sớm.
Sở không có trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn.
Sở đã bố trí 01 công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác CCHC quý 1/2024. Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức.

Download 857_BaoCao_CCHC_QuyI_2024.sign.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang