Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 439
  • Trong tuần: 9 737
  • Tháng hiện tại: 34 306
  • Tổng lượt truy cập: 1082597
Đăng nhập
Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 37
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 3880/SKHĐT-VP ngày 12/9/2023 về cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác cải cách hành chính theo đề nghị của Sở Nội vụ tại công văn số 2256/SNV-CCHC ngày 08/09/2023 về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác cải cách hành chính.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã đăng ký danh sách 2 công chức tham gia lớp bồi dưỡng, cụ thể như sau:

1. Phan Thanh Liêm - Chánh Văn phòng -Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Lê Ngọc Thạnh -Chuyên viên Văn phòng -Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác cải cách hành chính, dự kiến tổ chức trong tháng 09/2023, có nội dung bồi dưỡng tập trung vào các vấn đề: Tổng quan về công tác cải cách hành chính; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tài chính công ...

Việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác cải cách hành chính là một trong những giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.

Download 3880_CV_DangKy_2023_2256_SNV-C.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang