Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID
Lượt xem: 66
Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Bộ Công an đã tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình tiện ích của ứng dụng VNeID với các mức độ tài khoản khác nhau giúp thuận tiện cho người dân có thể đăng ký sử dụng theo từng nhu cầu khi thực hiện các giao dịch dân sự, dịch vụ công trực tuyến, thay thế các loại giấy tờ truyền thống.
Nhằm phát huy giá trị mang lại của tài khoản định danh điện tử, phục vụ triển khai hiệu quả Đề án 06 Chính phủ, giúp người dân được tiếp cận, sử dụng những tiện ích đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID.
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập các cổng dịch vụ công và tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các tính năng khai thác thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID.

Download HDSD_VNeID.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang