Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2024
Lượt xem: 19
Mục tiêu:
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC
Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử
Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC

Nội dung chính:

Công tác chỉ đạo, điều hành:
Ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024
Kiện toàn đội ngũ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
Nghiệp vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
Kiểm soát việc quy định, ban hành TTHC
Kiểm soát công bố, công khai TTHC
Kiểm soát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC
Kiểm soát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Rà soát, đánh giá TTHC:
Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở
Rà soát, đánh giá TTHC liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTHC:
Tổ chức các hội nghị, tập huấn về TTHC
Phổ biến, tuyên truyền TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng

Kế hoạch này được ban hành nhằm đảm bảo công tác kiểm soát TTHC được thực hiện hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang