Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 16
Mục tiêu:
Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC.
Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nội dung:
Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.
Rà soát, đơn giản hóa bộ phận tạo thành TTHC.

Danh mục TTHC thực hiện rà soát, đánh giá:
Giải thể doanh nghiệp: Rút ngắn thời gian thông báo quyết định giải thể từ 5 ngày xuống còn 1 ngày.
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh: Rút ngắn thời gian giải quyết từ 35 ngày xuống còn 34 ngày.
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 14 ngày.

Công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 được sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang