Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Anh Dũng - Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
Lượt xem: 15
Vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn số 26/TB-UBND ngày 26/01/2024 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Anh Dũng - Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023;
trong đó Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, ban hành và thực hiện công khai minh bạch các TTHC theo đúng quy định... (trong năm đã công bố 53 TTHC mới, bãi bỏ và thay thế 463 thủ tục, rút ngắn thời gian so với quy định với 36 thủ tục... duy trì công khai đầy đủ, kịp thời 1.836/1.836 TTHC của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử, công khai thông qua mã QR code tại bộ phận một cửa các cấp), mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã duy trì nề nếp và được tổ chức, cá nhân đồng tình ủng hộ...
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành mới để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và thực tiễn của địa phương (các cấp các ngành đã tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh ban hành 53 VBQPPL, gồm 30 Quyết định và 23 Nghị quyết); UBND tỉnh ban hành đầy đủ và kịp thời các văn bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.

Download 26tbub.signed.signed.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang