Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Quý I/2024
Lượt xem: 30
Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 169.446, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 143.570 (trực tuyến: 60.471; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 83.099); số từ kỳ trước chuyển qua: 25.876;
Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 151.626; trong đó, giải quyết trước hạn: 79.292 và đúng hạn: 62.878, quá hạn: 9.456;
Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 17.820; trong đó, trong hạn: 14.215, quá hạn: 3.605;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang