Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận Tháng 1 năm 2024 (01/01/2024-31/01/2024)
Lượt xem: 22
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tháng (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 494 và tồn của kỳ trước là 281 hồ sơ, đã giải quyết [tongsohosodagiaiquyet] hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 441 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 26 hồ sơ, tiếp nhận mới 171 hồ sơ, đang giải quyết 197 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 42 hồ sơ, tiếp nhận mới 42 hồ sơ, đang giải quyết 84 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực 68 tồn kỳ trước 213 hồ sơ, tiếp nhận mới 281 hồ sơ, đang giải quyết 53 hồ sơ, đã giải quyết 441 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang