Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp
Lượt xem: 52
UBND tỉnh đã rà soát 58 thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp. Kết quả, có 15 thủ tục hành chính được đề nghị cắt giảm không yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp.

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung rà soát đối với 154 thủ tục hành chính có yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp để đề xuất kiến nghị cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp trong thực tiễn.

Qua rà soát, có 58 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

32 thủ tục hành chính yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp.
15 thủ tục hành chính đề nghị cắt giảm không yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp.
11 thủ tục hành chính còn lại trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp.

Trong số 15 thủ tục hành chính đề nghị cắt giảm không yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp, có 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng; 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế; 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính; 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Việc rà soát, cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang