Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử
Lượt xem: 22
UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, quyết liệt theo đúng kế hoạch của tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI năm 2022(25); triển khai và thực hiện đánh giá Chỉ số DDCI tỉnh Bình Thuận năm 2023 và năm 2024.
Năm 2023, Bình Thuận đã cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và liên kết trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị với 1.836/1.836 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100% (tổng số thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết của từng cấp, bao gồm: Cấp tỉnh 1.464 thủ tục hành chính, cấp huyện 314 thủ tục hành chính, cấp xã 167 thủ tục hành chính). So với cùng kỳ năm trước, thủ tục hành chính cấp tỉnh giảm 35 thủ tục hành chính, cấp huyện giảm 25 thủ tục hành chính, cấp xã tăng 05 thủ tục hành chính. 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện đều thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính (bao gồm công khai danh mục thủ tục hành chính, quy trình, kiểu mẫu; danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ thực hiện qua bưu chính công ích) để tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện; công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn. Các sở, ban, ngành, địa phương duy trì công khai số điện thoại đường dây nóng, chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên trang thông tin điện tử. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết xong 562.934 hồ sơ26, trong đó có 512.670 hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn (đạt tỷ lệ 91,07%); có 50.264 hồ sơ giải quyết trễ hạn (chiếm tỷ lệ 8,93%).
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang