Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 3/2024 của tỉnh
Lượt xem: 30
Trong tháng 3/2024, trên cơ sở kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kế hoạch kiểm soát TTHC; kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; công tác cải cách TTHC được tiếp tục xác định là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên trong chỉ đạo và thực hiện; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì nền nếp; các TTHC tiếp tục được rà soát, công bố và niêm yết công khai, minh bạch qua đó giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tìm hiểu, thực hiện đúng quy trình, quy định TTHC, giám sát được việc thực thi TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức
Download 89bcub.signed.signed.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang