Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 334
  • Trong tuần: 9 632
  • Tháng hiện tại: 34 201
  • Tổng lượt truy cập: 1082492
Đăng nhập
Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 78
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC được quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện các nhiệm vụ số hóa đảm bảo theo quy định, bao gồm:

Rà soát, bảo đảm các điều kiện, trang thiết bị cần thiết (chứng thư số của các công chức, viên chức tham gia vào quy trình số hóa; hạ tầng mạng, máy tính, máy scan...) của cơ quan, đơn vị.
Sắp xếp nhân sự làm nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để thực hiện nhiệm vụ số hóa theo quy định.
Ban hành Quyết định phê duyệt thành phần hồ sơ phải số hóa bắt buộc theo quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành hoặc đề xuất triển khai phải số hóa theo yêu cầu quản lý của tất cả TTHC đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa các cấp.

Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1525/KH-UBND về việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 05 đơn vị được chọn thực hiện thí điểm gồm: 03 đơn vị cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng), 01 đơn vị cấp huyện (UBND thành phố Phan Thiết) và 01 đơn vị cấp xã (UBND phường Phú Thủy).

Qua tổng kết thực hiện thí điểm, UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai đầu tư, xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, tích hợp chung với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ số hóa theo chỉ đạo của Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông đang hoàn thành việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đảm bảo theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; đã triển khai tập huấn công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho công chức, viên chức có liên quan.

Việc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang