Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 322
  • Trong tuần: 9 620
  • Tháng hiện tại: 34 189
  • Tổng lượt truy cập: 1082480
Đăng nhập
Kiện toàn Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 59
Ngày 19/9/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo Quyết định, Hội đồng có 6 thành viên, gồm:

Chủ tịch Hội đồng: Ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ.
Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Bông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
Các ủy viên:
Ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp.
Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Bà Bùi Thị Hồng Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ:

Kiểm tra, thẩm định kết quả tự đánh giá; đề xuất điểm đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các đơn vị, địa phương theo từng tiêu chí được UBND tỉnh phê duyệt đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm, xếp loại công tác cải cách hành chính hàng năm đối với các đơn vị, địa phương.
Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cụ thể để hoàn thiện chỉ số đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính hàng năm.

Hoạt động của Hội đồng được quy định như sau:

Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.
Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng.
Chủ tịch Hội đồng quyết định kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.
Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng.
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc kiện toàn Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính là nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang