Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 268
  • Trong tuần: 9 566
  • Tháng hiện tại: 34 135
  • Tổng lượt truy cập: 1082426
Đăng nhập
Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính
Lượt xem: 90
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 về phê duyệt danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gồm 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận “Một cửa” cấp huyện).

Đây là một trong những giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo đó, người dân, doanh nghiệp có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ thực hiện TTHC thuận lợi, không phụ thuộc vào địa giới hành chính của nơi cư trú, trụ sở, địa điểm kinh doanh.

Để thực hiện thí điểm này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC phù hợp với quy định về tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Tích hợp các TTHC vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.
Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính là một trong những bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận. Việc triển khai thí điểm này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã thực hiện tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở hướng dẫn tái cấu trúc quy trình của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 về việc ban hành nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử đăng ký kết hôn trực tuyến một phần và Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 về việc ban hành nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình.

Việc tái cấu trúc quy trình đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm số lượng hồ sơ, giấy tờ cần thiết, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang