Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phấn đấu đạt mục tiêu nâng hạng các chỉ số về môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh
Lượt xem: 34
Trên cơ sở kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh
(PGI) tỉnh Bình Thuận năm 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố(15), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3233/KH-UBND ngày 28/8/2023 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh (PGI) tỉnh Bình Thuận năm 2023; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 2198/KH-UBND ngày 19/6/2023 về việc triển khai thực hiện đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2023 và dự kiến công bố vào tháng 09/2024 nhằm tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh; ban hành Kế hoạch số 1141/KH-UBND ngày 06/4/2023 về triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm giúp học sinh, sinh viên tích lũy kiến thức, kỹ năng để thúc đẩy tư duy đổi mới, sáng tạo hình thành các ý tưởng, giải pháp mới tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp tư vấn đối với cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên được bố trí kiêm nhiệm thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2386/KH-SCT ngày 18/9/2023 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh (PGI) năm 2023 trên lĩnh vực công thương, trong đó hỗ trợ, triển khai và nâng cấp các sàn thương mại điện tử thuộc ngành công thương(16). Ngoài ra, các sở, ngành liên quan của tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện tốt mục tiêu cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang