Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình triển khai thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 theo nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2023 của chính phủ
Lượt xem: 30
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 176/QĐUBND ngày 19/01/2023 về Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và cụ thể hóa từng nội dung về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để triển khai, thực hiện.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang