Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Triển khai thi hành Luật Căn cước
Lượt xem: 25
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 1339/KH-SKHĐT ngày 03/4/2024 về Triển khai thi hành Luật Căn cước, mục đích Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của sở trong việc thi hành Luật. Người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả
Download 1339_KH_CCHC_2024_984_KH-UBND_.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang