Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip điện tử đạt 94%
Lượt xem: 49
Tính đến ngày 15/9/2023, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt 94%.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, trong tháng 9/2023, có 31.936 lượt người tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip điện tử, giảm 4.858 lượt so với tháng trước. Trong đó, số tra cứu thành công trên cổng thông tin phục vụ khám chữa bệnh là 28.718 lượt, số người tham gia bảo hiểm được xác thực, đồng bộ căn cước công dân - định danh cá nhân đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 2.333 trường hợp.

Lũy kế đến ngày 15/9/2023, số lượt người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip điện tử là 223.554 lượt, trong đó, tra cứu thành công là 184.662 lượt; số người tham gia bảo hiểm được xác thực, đồng bộ căn cước công dân - định danh cá nhân đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn tỉnh là 966.681 người/1.033.304 người, đạt tỷ lệ 94%.

Bên cạnh đó, cơ quan y tế đã cập nhật 2.442 dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, 1.372 giấy chứng sinh, 10 giấy báo tử. Lũy kế đến ngày 15/9/2023 đã cập nhật liên thông 15.432 dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, liên thông 6.074 giấy chứng sinh, 126 giấy báo tử; ký xác nhận hộ chiếu vắc xin cho 1.129.201/1.090.835 trường hợp, đạt tỷ lệ 103,5% và số hồ sơ sức khỏe đã được khởi tạo, định danh cho bệnh nhân nội tỉnh và ngoại tỉnh là 1.334.284 hồ sơ/1.334.284 người (số liệu tăng 18.768 hồ sơ so với tháng trước); trong đó, đã tách được số hồ sơ sức khỏe điện tử của riêng người dân tỉnh Bình Thuận là 1.143.373 hồ sơ.

Việc triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia khám, chữa bệnh.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang