Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Bình Thuận triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2024 – 2026.
Lượt xem: 91
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2024 – 2026. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là DNNVV) theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV, các Nghị định của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh. Cải cách thủ tục hành chính, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và phát triển bền vững để các DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và thể hiện trách nhiệm xã hội; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của DNNVV, phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hằng năm đạt từ 10% trở lên; hằng năm các DNNVV tạo việc làm mới cho trên 6.000 lao động, phấn đấu đến năm 2026 tạo thêm việc làm mới cho trên 30.000 lao động,…
Trong đó, Quyết định nêu rõ đối tượng, phạm vi và nguyên tắc hỗ trợ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang