Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2024
Lượt xem: 57
Trong quý I năm 2024, UBND tỉnh đã quan tâm, chú trọng và thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương về thực hiện đầy đủ các hoạt động, nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính. Triển khai đầy đủ các nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính đúng theo kế hoạch đã ban hành, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương.
Kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính, tham mưu ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành và địa phương. Thông tin về thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ và rõ ràng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp; việc cập nhật thủ tục hành chính vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, đúng quy định và được đồng bộ về chuyên trang cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh đã đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu TTHC của cá nhân, doanh nghiệp; góp phần tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp thực hiện việc giám sát nhiệm vụ công vụ của đội ngũ công chức, viên chức giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Download 81bcub.signed.signed.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang